بیمه های مختلف بازنشستگی

بیمه های عمر و بازنشستگی


بیمه بازنشستگی دولتی / Deutsche Rentenversicherung

بیمه های بازنشستگی خصوصی / Private Rentenversicherung

حقوق بازنشستگی فوری به عنوان یک فرم بیمه بازنشستگی خصوصی / Rente durch Einmalzahlung

بیمه بازنشستگی با کمک نقدی و مالیاتی و یارانه دولتی / Staatlich geförderte Altervorsorge, Riester & Rürup

بیمه بازنشستگی ریستر / Staatlich geförderte Riesterversicherung

بیمه بازنشستگی روروپ و بهینه سازی مالیات در قرارداد / Staatlich geförderte Rürupversicherung

بیمه بازنشستگی شرکتی / Betriebliche Altersvorsorge


بیمه عمر / Lebensversicherung

بیمه پس اندازی و سرمایه گذاری / Altersvorsorge

بیمه عمر برای کودکان / Kinder Lebensversicherung

بیمه فوت / Risikolebensversicherung

بیمه خاکسپاری، هزینه های تشییع جنازه و حمل و نقل جسد به ایران / Sterbegeldversicherung


در این صفحه تمام اطلاعات مهم را در مورد بیمه های عمر، بازنشستگی و قراردادهای مختلف برای آینده فرزندان شما را توضیح خواهم داد. لطفا توجه داشته باشید که این قراردادها بسیار پیچیده و بلند مدت هستند. برخی از قراردادها نیز توسط دولت آلمان با مالیات و یارانه مستقیم ترویج می شوند. بنابراین همیشه یک مشاوره مستقیم و تخصصی برای این قراردادها ضروری است. من در سمینارهای ویژه ای در این مورد شرکت کرده ام و به دلیل صلاحیت های اضافی و امتحانات نهایی مجاز به مشاوره به مشتریان هستم


اکثر مهاجران هنوز وضعیت مالی خود را هنگام بازنشستگی در نظر نگرفته اند، غافل از اینکه در زمان بازنشستگی در فقر زندگی خواهند کرد. عده ای نیز هستند که در ایران سرمایه گذاری می کنند. متاسفانه در این برنامه ریزی ریسک ارزی بین ریال و یورو و انتقال سرمایه از وطن به آلمان و جنبه مالیاتی این درآمد را دست کم گرفته هستند، کاملا گذشته از اطمینان سرمایه در ایران و از دست دادن اعتبار مالی در آلمان. من هنوز یک مشتری را ملاقات نکرده ام که حقوق بازنشستگی خود را از ایران تامین کند، ولی صدها مشتری دارم که سرمایه خود را از ایران به آلمان منتقل کرده اند و برای تامین سالمندی اینجا قرارداد بسته اند. تمام دنیا می خواهد در آلمان سرمایه گذاری کند، زیرا قوانین سختگیرانه آلمان از مشتری محافظت می کند


بیمه های عمر و بازنشستگی بیشترین قراردادهای بیمه ای هستند که در آلمان منعقد می شوند و این شرایط هارا به شما تضمین می کنند
امنیت قانون آلمان
اعتبار مالی
اعتبار وامی
اعتبار بانکی
اعتبار اجتماعی و حقوقی به عنوان مثال برای دریافت اقامت نامحدود
امنیت مالی برای بازمانگان و خانواده شما
رشد سرمایه
قابل پیش بینی بودن
یارانه ها و مزایای مختلف تضمین شده از طریق دولت آلمان

بیمه بازنشستگی دولتی
Deutsche Rentenversicherung


شروع بیمه بازنشستگی دولتی در سال ۱۸۸۹ در آلمان نقطه عطفی برای تامین اجتماعی در آلمان بود. در ۱۲۵ سال گذشته این بیمه بازنشستگی همیشه با ثبات بوده. ولی در ۲۵ سال گذشته به اندازه کافی انعطاف پذیر نیست تا به تغییرات اجتماعی پاسخ دهد. ارتقاء تسهیلات تکمیلی بازنشستگی ریسترهمچنین به بیمه دولتی بازنشستگی آلمان منتقل شده است. با توجه به تغییرات جمعیت آلمان بیمه بازنشستگی قانونی با چالش های زیادی مواجه است. بنابراین در بلندمدت، افراد فقیر و فقیر بیشتر در معرض خطر فقر می باشند. بیمه بازنشستگی قانونی در آلمان با کمکهای اعضا نیازهای بازنشستگان امروز را تامین می کند. در عوض اعضا ادعای حقوق بازنشستگی خود را که بعدا اندازه گیری می شود، ایجاد می کنند. تا چه حد این ادعا در سال های آینده پاسخ گیرد٫ مشخص نیست
چه کسی به بیمه بازنشستگی دولتی پرداخت می کند؟
به عنوان یک کارمند، شما اساسا بیمه می شوید و باید به بیمه بازنشستگی قانونی پرداخت کنید. کارفرمای شما این کمک ها را از دستمزد ناخالص به طور مستقیم به صندوق بازنشستگی کسر می کند. اگر شما پیش از ۴۵۰ یورو در ماه درآمد کسب می کنید، باید بیمه بازنشستگی را پرداخت کنید.
چه کسی بازنشستگی دولتی را دریافت می کند؟
اگر در طول زندگی خود حداقل پنج سال در بیمه بازنشستگی قانونی بیمه شده اید، شما از سن ۶۷ سالگی حقوق بازنشستگی دریافت خواهید کرد. حقوق بازنشستگی یک حقوق مادام العمراست و شما حقوق بازنشستگی ماهانه را از ابتدا تا فوت دریافت می کنید
خدمات بیمه بازنشستگی دولتی
حقوق بازنشستگی
بازنشستگی در معلولیت
بازنشستگی پس از مرگ برای بازماندگان
اقدامات توانبخشی

بیمه های بازنشستگی خصوصی

Private Rentenversicherung


بیمه بازنشستگی کلا در قبال پرداخت های مشتری در زمان بازنشستگی پرداخت یک حقوق ماهیانه مادام العمر را ارائه می دهد. هر کارمند و حقوقگیری در آلمان به طور خودکار در سیستم بیمه بازنشستگی دولت آلمان بیمه می شود و پس از بازنشستگی مستمری مادام العمر دریافت می کند. شما می توانید و حقیقتا باید برای دریافت مستمری دوم، بیمه بازنشستگی خصوصی انجام بدهید. گزینه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد، که بستگی به وضعیت شخصی، شغلی، خانوادگی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و اهداف مشتری دارد


چرا بیمه بازنشستگی خصوصی مهم است؟
بیمه بازنشستگی خصوصی در حال حاضر برای همه ضروری است، زیرا هیچ کس نباید صرفا بر اساس شرایط بازنشستگی دولتی تکیه کند. تعداد افراد سالخورده در آلمان که نیاز به سیستم بازنشستگی دارند، رو به افزایش است. در عین حال، سن مردم به طور متوسط ​​در حال رشد هستد. در نتیجه، سیستم بازنشستگی دولت همچنان در عدم تعادل است. أثیرات این مدت چندین سال به وضوح دیده میشود: حقوق بازنشستگی تضمین شده پایین می آید و سن بازنشستگی برای حقوق بازنشستگی دولتی افزایش می یابد. به منظور جلوگیری از این توسعه، تنها یک وسیله وجود دارد: فراهم کردن امکانات بازنشستگی خصوصی علاوه بر ارائه خدمات بازنشستگی دولتیروش و گزینه های مختلف بیمه های بازنشستگی خصوصیحقوق بازنشستگی فوری به عنوان یک فرم بیمه بازنشستگی خصوصی
Rente durch Einmalzahlung
به طور جزئی از بعضی شرکت های بیمه نیز بدون هیچ مرحله پس انداز پیشنهاد می شود. این یعنی شما بدون هیچ پرداخت ماهیانه ای با پرداخت یک سرمایه بلافاصله شروع به بیمه بازنشستگی میکنید یا به طور خلاصه "بازنشستگی فوری" میشوید. نکته: بازنشستگی همیشه پرداخت می شود، مهم نیست که چند سال عمر کنید. بنابراین شما به طور دائم امن می شوید
کدام اشخاص میتوانند از این مدل استفاده کنند؟
همه بدون محدودیتبیمه بازنشستگی با کمک نقدی و مالیاتی و یارانه دولتی
Staatlich geförderte Altervorsorge, Riester & Rürup
دولت همچنین ۲ محصولات مختلف را برای تامین آینده شما اختصاص می دهد. شما برای قرارداد بازنشستگی ریستر و روروپ کمک هزینه ماهانه برای بخش پس انداز خود را دریافت می کنید. باز هم، اشکال و شرایط مختلف برای نتیجه گیری این ۲ بیمه وجود دارد که برای هر شخصی باید دقیقا قبل از آن محاسبه شود. کلا بیمه ریستر برای خانواده ها و بیمه روروپ برای اشخاص با شغل آزاد و یا درآمد بالا جالب هستندبیمه بازنشستگی ریستر
Staatlich geförderte Riesterversicherung
میدانید که اگر بچه داشته باشید، دولت آلمان برای هر فرزند شما سالی تا ۳۰۰ یورو برای بیمه بازنشستگی شما پرداخت میکند؟
بیمه ریستر یک بیمه بازنشستگی است که باید خودتان انجام بدید. این بیمه در اصل حقیقتا دولتی است، ولی اگر حساب ریستر خودتان را فعال نکنید، حمایت دولتی دریافت نمیکنید. تمام شهروندان آلمان حق باز کردن این حساب بازنستگی دولتی برای خودشان و همسرشان را دارند. طبق قوانین آلمان پدر و مادر هر نفری سالیانه برای قرارداد بازنشستگی ریستر خود ۱۷۵ یورو از وزارت دارایی دولت آلمان کمک مالی دریافت میکنند. مادران به علاوه برای قرارداد بازنشستگی ریستر خود برای هر فرزندشان که پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ به دنیا آمدند سالیانه ۳۰۰ یورو و برای فرزندی که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ یا قبل به دنیا آمده باشد، سالیانه ۱۸۵ یورو دریافت میکنند. بنابراین یک خانواده با ۴ فرزند میتواند سالیانه تا ۱۵۵۰ از دولت سرمایه برای قرارداد بازنشستگی ریستر دریافت کند. قراردادهایی که مثلا ۲۰ سال بسته شده هستند٫ فقط ۳۱۰۰۰ یورو کمک مالی از دولت آلمان دریافت میکنند و از این سرمایه حتی میتوانید در آینده برای خرید ملک استفاده کنید.
یک خانواده با ۲ فرزند میتواند با پرداخت ۱۲۰ یورو در سال تا ۹۵۰ یورو از دولت سرمایه برای این بیمه بازنشستگی دریافت کند، خانواده با ۳ فرزند تا ۱۲۵۰ و با ۴ فرزند تا ۱۵۵۰ یورو. پرداخت یارانه از طرف دولت آلمان انجام و ضمانت می شود که البته دولت آلمان این یارانه را مستقیم وارد قرارداد می کند.
کدام الزامات مورد نیاز است؟
برای دریافت مزایای کامل، شما باید مبلغ حداقل ۴ درصد از درآمد ناخالص خودرا در قرارداد پرداخت کنند تا حداکثر ۲۱۰۰ یورو را در سال. توجه: برای اشخاصی که جابسنتری هستند برای انجام این قرارداد و دریافت تمام یارانه های دولت فقط باید ماهیانه ۵ یورو پرداخت کنند.

کدام اشخاص میتوانند از این مدل استفاده کنند؟
اشخاصی که حقوق از جابسنتر یا اداره کار دریافت میکنند، تمام کارمندان و همسرشان
بیش از ۱۶ میلیون از شهروندان آلمان این قرارداد را دارندبیمه بازنشستگی روروپ و بهینه سازی مالیات در قرارداد
Staatlich geförderte Rürupversicherung
هزینه بیمه بازنشستگی روروپ در مالیات شما حساب میشود و شما از این طریق میتوانید یک بازنشستگی ویژه ای برای آینده خود درست کنید و دولت آلمان در پرداخت هزینه به شما از طریق صرف نظر کردن از قسمتی از مالیات شما کمک میکند
کدام اشخاص میتوانند از این مدل استفاده کنند؟
تمام اشخاصی (خوداشتغالی یا کارمند) که در آلمان مالیات برای درآمد پرداخت میکنندبیمه بازنشستگی شرکتی
Betriebliche Altersvorsorge
کارمندانی که در یک شرکت مشغول به کار هستند، حق درست کردن یک بیمه خصوصی شخصی از طرف شرکت را دارند که یعنی بازنشستگی شرکت. هزینه این بیمه بازنشستگی شرکت به طور مستقیم توسط کارفرما پرداخت می شود ولی از حقوق ناخالص به عنوان تبدیل حقوق و دستمزد کارمند کم میشود. طبق قانون کارفرمایان مجبورند به تمام کارمندان در هزینه این بیمه حداقل ۱۵٪ کمک مالی کنند. جالب در این زمینه: تمام هزینه های پرداخت شده از طرف دولت تضمین می شوند که در زمان بازنشستگی پرداخت شوند. البته کارفرما می تواند همچنین تمام مشارکت را بپردازد. برای این کار او می تواند کمک های پرداخت شده را برای اهداف مالیاتی ادعا کند. در اواخر سال ۲۰۲۱ حدود ۱۹ میلیون کارمند قرارداد حقوق بازنشستگی شرکتی داشتند. کارکنان می توانند بخشی از حقوق ناخالص خود را برای بازنشستگی خود پس انداز کنند. این مدل بهترین روش پس انداز برای زمان بازنشستگی است زیرا اداره مالیات و سازمان های دولت آلمان این مدل را بسیار قوی ساپرت میکنند. مبلقی که برای قرار داد بازنشستگی شما پس انداز میشود، تقریبا ۲برابر هزینه ای است که شما پرداخت میکنید.
کدام اشخاص میتوانند از این مدل استفاده کنند؟
تمام کارمندانی که حقوق میگیرند!


همانطور که مشاهده کردید، تمام قراردادهایی که مستمری مادام العمر را تضمین می کنند، به ویژه از طرف دولت آلان تشویق می شوند. دولت آلمان توجه مردم را از ۳۰ سال گذشته به این واقعیت جلب کرده است که حقوق بازنشستگی دولتی دیگر کفایت نمی کند و از شهروندان می خواهد که به صورت خصوصی یک تأمین دوم برای خود فراهم کنند. هدف دولت در اینجا شفاف دیده می شود: قدرت خرید در سن بازنشستگی و کاهش فقر در دوران سالمندی. بنابراین شرط یارانه دولتی ایجاب می کند که قراردادهای خصوصی مستمری منظم ماهانه در طول زندگی پرداخت کنند. پرداخت یکباره توسط شرکت بیمه این خطر را به همراه دارد که مشتری کل سرمایه را خرج کند و در زمان سالمندی مجدد به فقر بیفتد. بنابراین، قراردادهای بیمه های بازنشستگی فقط زمانی از طرف دولت آلمان کمک نقدی و مالیاتی و یارانه دولتی دریافت می کنند که پرداخت را در زمان بازنشستگی نه یکجا، بلکه مستمری مادام العمر انجام دهند.
در نتیجه مشتری برای بیمه های بازنشستگی توسط دولت یارانه و کمک های مالی و مالیاتی دریافت میکند، ولی نمیتواند سرمایه را به یکباره دریافت کند، بلکه به عنوان مستمری مادام العمر
بر خلاف بیمه های بازنشستگی، بیمه های عمر به شما این حق را می دهند که انتخاب کنید و در صورت تمایل کل مبلغ را یکجا دریافت کنید، ولی دولت آلمان یارانه و کمک های مالی برای بیمه های عمر در نظر نگرفته است، بلکه فقط حمایت مالیاتی در زمان پرداخت سرمایه به مشتری


من با کمال میل به شما کمک میکنم و موقیت شخصی شما را بررسی میکنم. فکر آینده خود باشید...زمان زود میگذرد و زمان سالمندی منتظر همگی است. اگر هر چه زودتر فکر آن زمان باشید، از آن زمان بیشتر لذت خواهید بردبیمه عمر / Private Lebensversicherung

بیمه پس اندازی و سرمایه گذاری / Altersvorsorge


بیمه عمر اساسا و به طور خاص یک پس انداز بلند مدت است و میتواند برای یک تأمین مالی بازنشستگی در نظر گرفته شود و یا یک هدف دیگری در آینده. با این نوع بیمه، شما همچنین میتوانید آینده فرزندان خود را تضمین کنید


همانطور که مشاهده کردید، تمام قراردادهایی که مستمری مادام العمر را تضمین می کنند، به ویژه از طرف دولت آلان تشویق می شوند. دولت آلمان توجه مردم را از ۳۰ سال گذشته به این واقعیت جلب کرده است که حقوق بازنشستگی دولتی دیگر کفایت نمی کند و از شهروندان می خواهد که به صورت خصوصی یک تأمین دوم برای خود فراهم کنند. هدف دولت در اینجا شفاف دیده می شود: قدرت خرید در سن بازنشستگی و کاهش فقر در دوران سالمندی. بنابراین شرط یارانه دولتی ایجاب می کند که قراردادهای خصوصی مستمری منظم ماهانه در طول زندگی پرداخت کنند. پرداخت یکباره توسط شرکت بیمه این خطر را به همراه دارد که مشتری کل سرمایه را خرج کند و در زمان سالمندی مجدد به فقر بیفتد. بنابراین، قراردادهای بیمه های بازنشستگی فقط زمانی از طرف دولت آلمان کمک نقدی و مالیاتی و یارانه دولتی دریافت می کنند که پرداخت را در زمان بازنشستگی نه یکجا، بلکه مستمری مادام العمر انجام دهند.
در نتیجه مشتری برای بیمه های بازنشستگی توسط دولت یارانه و کمک های مالی و مالیاتی دریافت میکند، ولی نمیتواند سرمایه را به یکباره دریافت کند، بلکه به عنوان مستمری مادام العمر
بر خلاف بیمه های بازنشستگی، بیمه های عمر به شما این حق را می دهند که انتخاب کنید و در صورت تمایل کل مبلغ را یکجا دریافت کنید، ولی دولت آلمان یارانه و کمک های مالی برای بیمه های عمر در نظر نگرفته است، بلکه فقط حمایت مالیاتی در زمان پرداخت سرمایه به مشتری
بیمه عمر برای کودکان

Kinder Lebensversicherung

امنیت مالی برای فرزند شما

خیلی چیزها در زندگی فرزند شما تغییر خواهد کرد. خیلی اتفاقت پیش خواهند آمند که ما والدین از آن بی خبر هستیم. ولی بلوک اصلی آینده کودکان همیشه امنیت مالی است که هر چه زودتر انباشت ثروت بلندمدت را شروع کنید، مزیت مالی بیشتری می توانید به فرزندتان بدهید

بیمه عمر این حس خوب را به شما می دهد که برای آینده فرزندتان امنیت مالی فراهم کرده اید. شما می توانید بیمه عمر کودکان را از ماهی ۳۰ یورو انجام دهید. بخشی از کمک هزینه کودک برای این کار کافی می باشد

شما می توانید بیمه عمر فرزندتان را در هر زمانی گسترش دهید و آن را مطابق با نیازهای او تنظیم کنید

بیمه عمر در بخش های اقتصادی بین المللی، بازار سهام و املاک و همچنین اوراق قرضه دولتی و شرکتی سرمایه گذاری می کند. وجوه مشتریان توسط متخصصان مدیریت می شود و به طور دائم سرمایه گذاری و بررسی می شود. به عنوان مثال بیمه عمر برای فرزند شما مرسدس بنز نمی خرد بلکه سهام آن شرکت را می خرد. بیمه عمر رایج ترین نوع بیمه در آلمان است. با جمعیت ۸۳ میلیون نفری، بیش از ۱۲۰ میلیون بیمه عمر وجود دارد
فرزند شما می تواند بعداً قرارداد را به نام خود بازنویسی کند و پرداخت خود را افزایش دهد. فرزند شما بعداً می تواند در صورت نیاز همچنین مقداری از پول خود را از قرارداد برداشت کند یا پرداخت های ویژه ای انجام دهد. فرزند شما همچنین می تواند از این قرارداد برای خرید ملک استفاده کند، زیرا طبق قوانین آلمان قراردادهای بیمه عمر سرمایه محسوب می شوند و برای به دست آوردن شرایط بهتر برای تامین مالی ملک استفاده می شوند

توجه داشته باشید که با توجه به جهت گیری طولانی مدت بیمه عمر، این نوع بیمه برای افق زمانی ۲۰ سال و بیشتر مناسب است. این زمان برای یک کودک بسیار عالی است


بیمه فوت / Risikolebensversicherung
بیمه خاکسپاری، هزینه های تشییع جنازه و حمل و نقل جسد به ایران / Sterbegeldversicherung


بیمه فوت یک بیمه فردی است که از بازماندگان از لحاظ اقتصادی در صورت مرگ شخص بیمه شده محافظت می کند. اگر یک ملک را از طریق وام بانکی خریداری کرده اید یا بدهی های بلند مدت دیگری دارید، مرگ شما می تواند خانواده شما را در مشکلات مالی بزرگی قرار دهد. همین امر در صورتی صدق می کند که هسر و بخصوص فرزندان شما به شما به عنوان تنها درآمد خانواده وابسته باشند. پس از مرگ، هیچ کس نمی خواهد بار مالی بر دوش عزیزان و بازماندگان خود بگذارد. بنابراین می توان هزینه های خاکسپاری، تشییع جنازه و حمل و نقل جسد به ایران را نیز تا ۱۵۰۰۰ یورو بیمه کرد. این رقم بعد از فوت مشتری به شخصی که در قرارداد ثبت شده است، پرداخت می شود. اگر شخصی ثبت نشده باشد، مبلغ به وارثان پرداخت می شود.

تنها سوالی که شما باید به خودتان جواب بدید: اگر شما فردا دیگر نباشید، خانواده شما مشکل مالی خواهد داشت؟ اگر جواب مثبت است، حتما خودتان را بیمه فوت کنید