بیمه_منزل

بیمه لوازم منزل

Hausrat/ Glas und Elementarversicherung

بیمه لوازم منزل و شیشه

Hausrat- und Glasversicherungیک بیمه جامع منازل مسكونی (اگر خوب بسته شده باشد) متعهد می‌شود تا در جهت رفع كامل نیازهای ساكنین منازل مسكونی كلیه موارد زیر را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد و مجموعه‌ای كامل از بیمه‌‌نامه‌های مورد نیاز مشتریان را به ایشان ارائه نماید


تعهدات و پوشش های بیمه نامه خانه

خطرات تحت پوشش بخش اصلی این بیمه نامه: آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، سرقت با شکست حرز. ریزش آب از لوله آب یا آکواریوم. در صورت تحقق هریک از خطرات تحت پوشش اگر محل بیمه شده قابل سکونت نباشد، هزینه اسکان و هتل ساکنین پرداخت میشود


چه كسانی می‌توانند از این بیمه‌نامه استفاده نمایند؟

كلیه خانواده‌ها و ساكنین دوراندیش


آمار دزدی در آلمان روز به روز بیشتر میشود. با بستن یک بیمه خانه دیگر نگران خانه و کاشانه خود نخواهید بوداطلاعات برای هموطنان محترم

گزارش سرقت در آلمان ۲۰۱۶

تعداد سرقت به اوج خود رسید

12 اردیبهشت، 2016

بر اساس برآورد های اولیه در مورد 160،000 سرقت بیمه، در آلمان در سال گذشته گزارش شده است. بیمه های آلمان مقداری بی سابقه در حد 530 میلیون یورو به مشتریان خود پرداخته هستند

تنها در طول پنج سال گذشته، سرقت در آلمان بیش از 30 درصد افزایش یافته است

 

نتیجه زحمات شما و زندگی شما در منزل شما است. منزل خودرا بیمه کنید! دزدی در آلمان روز به روز افزایش پیدا میکند

یک بیمه خوب و با کیفیت خسارت شما را پرداخت میکند. دزدی، آتش سوزی، خسارت ترک لوله آب. اگر منزل شما حتی برای مدت کوتاهی قابل استفاده نباشد، هزینه هتل شما پرداخت میشود. شکست شیشه پنجره، دزدیدن چرخ، طلا و پول نقد شما در منزل همچنین پرداخت میشوند

درب خانه خودرا همیشه قفل کنید و منزل خود را بیمه کنیددر جهت علاقه با من تماس بگیرید


مراقبت و بررسی بیمه های خودتان را به راحتی و با آرامش خیال به من بسپارید - کاملا رایگان. مثل صدها اشخاص و شرکت های مختلف در آلمان