بیمه_مسئولیت

بیمه مسئولیت

Privathaftpflichtversicherung

بیمه شخص ثالث یا بیمه مسئولیت چیست؟

Privathaftpflichtversicherung
چه کسی برای آسیب و خسارتی که کودکان به شخص ثالث وارد میکنند می پردازد؟

با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هر شخصی طبق قانون مهم آلمان

BGB § 823 - Schadensersatzpflicht

دارد می توان بیمه مسئولیت را مهمترین بیمه برای اشخاص مقیم آلمان برشمرد

براساس یک اصل پذیرفته شده در همه جوامع انسانی، هرکس مسئولیت اعمال خود را بر عهده دارد و هر خسارتی را که از جانب او به اشخاص دیگر وارد شود، باید جبران کندچرا باید بیمه شخص ثالث داشته باشیم ؟

در صورتی که شما به هر کسی خسارتی وارد کنید و در آن حادثه حتی مقصر شناخته نشوید ، طبق قانون آلمان مسئول جبران این خسارت به زیاندیدگان میباشید.این خسارت ممکن است خسارت مالی و یا خسارت بدنی باشد

بیمه شخص ثالث در حقیقت یک بیمه مسئولیت میباشد٫ برای شما٫ کودکان و خانواده شما

داشتن این بیمه نامه طبق قانون آلمان اجباری نیست ولی ۷۰% مردم آلمان خودرا مکلف به داشتن این بیمه نامه کردهندچه کسی برای آسیب و خسارتی که کودکان به شخص ثالث وارد میکنند می پردازد؟

کودکان باید بازی کنند٬ بدوبدو کنند و این کارها همیشه در منزل انجام نمیشوند. اما چه کسی برای آسیب و خسارتی که کودکان به شخص ثالث وارد میکنند می پردازد؟

مثلا یک کودک ماشین همسایه را در حال بازی خراش می اندازد یا با دوچرخه به ماشین میزند

کودکان تنها پس از یک سن خاص و یا در شرایط خاص مسئول هستند و همچنین پدر و مادر

پدر و مادر تحت قانون همیشه برای فرزندان خود مسئول نیستند. اما آنها وظیفه دارند که بر فرزندانشان نظارت کنند. کودکان زیر هفت سال هیچ مسئولیتی ندارند

(§ 828 پاراگراف 1 BGB)

در دوچرخه سواری حتی تا سن ده سالگی کودکان هیچ مسئولیتی ندارند

(828 § پاراگراف 2 BGB)

همچنین، یک بیمه نامه مسئولیت خصوصی با تعرفه ضعیف که اغلب در اینترنت برای چند یورو در ماه ارائه میشود هیچ مزایای عملکرد ندارد در صورتی که نه کودک و نه پدر و مادر بتواند پاسخگو باشند. این بسیار ناخوشایند است وقتی که مجبور شوید به همسایگان خود بگویید که شرکت بیمه هزینه برای خراش ماشین را پرداخت نمیکند

ننیجه ناراحتی همسایه است که خسارت خود را که از فرزند شما وارد شده است، باید خودش بپردازد. این برای روابط ۲ همسایه جالب نیست. البته این اتفاقات در مراحل دیگر زندگی نیز هستند

در اینجا فقط یک بیمه با تعرفه قوی کمک می کند. بیمه های قوی خسارت را پرداخت میکنند، حتی اگر از نظر قانون احتیاج به پرداخت نباشد

این بیمه یکی از مهمترین بیمه ها میباشد و داشتن آن به شدت توصیه می شود. این بیمه به ویزه برای خانواده های دارای فرزند کوچک بسیار توصیه میشود. به طور مثال اگر شما به طور غیر عمد در مغازه یا هر جای دیگر باعث آسیب به اموال شخصی کسی شوید مثل شکستن ظروف گرانقیمت,ضربه زدن به وسایل الکتریکی و غیره این بیمه در پرداخت خسارت از شما حمایت میکند


برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید


مراقبت و بررسی بیمه های خودتان را به راحتی و با آرامش خیال به من بسپارید - کاملا رایگان. مثل صدها اشخاص و شرکت های مختلف در آلمان