بیمه های مختلف بازنشستگی

بیمه های مختلف بازنشستگی

شما با ارزش هستید

شما مستقل هستید


از هم اکنون به فکر آینده خود باشید که


مستقل و با ارزش بمانید

بیمه بازنشستگی خصوصی

بیمه بازنشستگی دولتی

قرارداد ریستر

قرار داد روروپ

بهینه سازی مالیات در پس انداز

بیمه بازنشستگی شرکت

بیمه بازنشستگی در شغل آزاد

Private Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung

Riesterförderung

Basis/Rürup

Rentenversicherung

Betriebliche Altersvorsorge

Pensionskasse/Entgeltumwandlungشما هم از آن‌ هایی هستید که هنوز به خرید بیمه بازنشستگی اقدام نکرده‌اند؟ اگر شما آینده خودتان را در آلمان میبینید یا فرزندان شما در آلمان متولد شده هستند٫ فکر آینده خود در آلمان باشید که در استراحت مالی قرار بگیریدامکانات برای ارائه بیمه بازنشستگی خصوصی

گزینه های مختلفی برای بیمه بازنشستگی خصوصی وجود دارند. بیمه بازنشستگی پرداخت یک حقوق ماهیانه مادام العمر را ارائه می دهد. البته شما در بعضی از مواقع میتوانید در ابتدای بازنشستگی یک بار کل سرمایه را دریافت کنید
چرا بیمه بازنشستگی خصوصی مهم است؟

بیمه بازنشستگی خصوصی در حال حاضر برای همه ضروری است، زیرا هیچ کس نباید صرفا بر اساس شرایط بازنشستگی دولتی تکیه کند. تعداد افراد سالخورده در آلمان که نیاز به سیستم بازنشستگی دارند، رو به افزایش است. در عین حال، سن مردم به طور متوسط ​​در حال رشد هستد. در نتیجه، سیستم بازنشستگی دولت همچنان در عدم تعادل است


أثیرات این مدت چندین سال به وضوح دیده میشود: حقوق بازنشستگی تضمین شده پایین می آید و سن بازنشستگی برای حقوق بازنشستگی دولتی افزایش می یابد. به منظور جلوگیری از این توسعه، تنها یک وسیله وجود دارد: فراهم کردن امکانات بازنشستگی خصوصی علاوه بر ارائه خدمات بازنشستگی دولتی
بیمه بازنشستگی خصوصی چیست؟

Private Altersvorsorge

بیمه مستمری بازنشستگی اساسا و به طور خاص برای تأمین مالی بازنشستگی درست شده است. با این نوع بیمه، شما در صورت مرگ خود بازماندگان را تضمین نمی کنید، شما آینده خود را تضمین می کنید
حقوق بازنشستگی فوری به عنوان یک فرم بیمه بازنشستگی خصوصی

Rente durch Einmalzahlung

به طور جزئی از بعضی شرکت های بیمه نیز بدون هیچ مرحله پس انداز پیشنهاد می شود. این یعنی شما بدون هیچ پرداخت ماهیانه ای با پرداخت یک سرمایه بلافاصله شروع به بیمه بازنشستگی میکنید یا به طور خلاصه "بازنشستگی فوری" میشوید
یمه بازنشستگی با کمک نقدی و مالیاتی و یارانه دولتی

Staatlich geförderte Altervorsorge, Riester & Rürup

دولت همچنین ۲ محصولات مختلف را برای تامین آینده شما اختصاص می دهد. شما برای قرارداد بازنشستگی ریستر و روروپ کمک هزینه ماهانه برای بخش پس انداز خود را دریافت می کنید. باز هم، اشکال و شرایط مختلف برای نتیجه گیری این ۲ بیمه وجود دارد که برای هر شخصی باید دقیقا قبل از آن محاسبه شود. کلا بیمه ریستر برای خانواده ها و بیمه روروپ برای اشخاص با شغل آزاد جالب هستند
بیمه بازنشستگی دولتی

Deutsche Rentenversicherung

شروع بیمه بازنشستگی دولتی در سال ۱۸۸۹ در آلمان نقطه عطفی برای تامین اجتماعی در آلمان بود. در ۱۲۵ سال گذشته این بیمه بازنشستگی همیشه با ثبات بوده. ولی در ۲۵ سال گذشته به اندازه کافی انعطاف پذیر نیست تا به تغییرات اجتماعی پاسخ دهد. ارتقاء تسهیلات تکمیلی بازنشستگی ریسترهمچنین به بیمه دولتی بازنشستگی آلمان منتقل شده است. با توجه به تغییرات جمعیت آلمان بیمه بازنشستگی قانونی با چالش های زیادی مواجه است. بنابراین در بلندمدت، افراد فقیر و فقیر بیشتر در معرض خطر فقر می باشند. بیمه بازنشستگی قانونی در آلمان با کمکهای اعضا نیازهای بازنشستگان امروز را تامین می کند. در عوض اعضا ادعای حقوق بازنشستگی خود را که بعدا اندازه گیری می شود، ایجاد می کنند. تا چه حد این ادعا در سال های آینده پاسخ گیرد٫ مشخص نیست


چه کسی به بیمه حقوقی پرداخت می کند؟

به عنوان یک کارمند، شما اساسا بیمه می شوید و باید به بیمه بازنشستگی قانونی کمک کنید. کارفرمای شما این کمک ها را از دستمزد ناخالص به طور مستقیم به صندوق بازنشستگی کسر می کند. اگر شما پیش از 450 یورو در ماه درآمد کسب می کنید، باید درآمد بازنشستگی  را پرداخت کنید.


چه کسی بازنشستگی دولتی را دریافت می کند؟

اگر در طول زندگی خود حداقل پنج سال در بیمه بازنشستگی قانونی بیمه شده اید، شما در سنوات حقوق بازنشستگی دریافت خواهید کرد.


خدمات بیمه بازنشستگی دولتی

حقوق بازنشستگی

بازنشستگی در معلولیت

بازنشستگی پس از مرگ برای بازماندگان

اقدامات توانبخشی
بیمه ریستر

Staatlich geförderte Riesterversicherung

بیمه ریستر برای هر شخص خانواده تا سالی ۳۰۰ یورو پرداخت میکند. یک خانواده با ۴ فرزند متواند با پرداخت هزینه ای پایین سالی تا ۱۴۸۸ از دولت سرمایه برای آینده دریافت کند
بیمه روروپ

بهینه سازی مالیات در پس انداز

Staatlich geförderte Rürupversicherung

شما برای کسب مالیات خود ماشین میخرید٫ یا هر سال هزاران یورو پول برای کامپیوتر و موارد دفتری غیر ضروری خرج میکنید؟ این وسایل در زمان پیری چی کمکی برای شما خواهند بود؟ دقیقا

هزینه بیمه روروپ در سال ۲۰۱۸ در حد ۸۶ درصد در مالیات شما حساب میشود و در سال ۲۰۱۹ با ۸۸ درصد تا سال ۲۰۲۵ که به ۱۰۰درصد میرسد. شما از این طریق میتوانید پس انداز ویژه ای برای آینده خود درست کنید و دولت آلمان در پرداخت هزینه به شما کمک میکند
بیمه بازنشستگی شرکتی در آلمان چیست؟

Betriebliche Altersvorsorge


کارمندانی که در یک شرکت مشغول به کار هستند، حق درست کردن یک بیمه خصوصی شخصی از طرف شرکت را دارند که یعنی بازنشستگی شرکت. هزینه این بیمه بازنشستگی شرکت به طور مستقیم توسط کارفرما پرداخت می شود ولی از حقوق ناخالص به عنوان تبدیل حقوق و دستمزد کارمند کم میشود. طبق قانون جدید ۲۰۱۸ کارفرمایان مجبورند به تمام کارمندان در هزینه این بیمه حقوق کمک مالی کنند

جالب در این زمینه: تمام هزینه های پرداخت شده از طرف دولت تضمین می شوند که در زمان بازنشستگی پرداخت شوند

البته کارفرما می تواند همچنین تمام مشارکت را بپردازد. برای این کار او می تواند کمک های پرداخت شده را برای اهداف مالیاتی ادعا کند


در اواخر سال ۲۰۱۵ حدود ۱۸ میلیون کارمند قرارداد حقوق بازنشستگی شرکتی داشتند. کارکنان می توانند بخشی از حقوق ناخالص خود را برای بازنشستگی خود پس انداز کنند. این مدل بهترین روش پس انداز برای زمان بازنشستگی است زیرا اداره مالیات و سازمان های دولت آلمان این مدل را بسیار قوی ساپرت میکنند.

مبلقی که برای قرار داد بازنشستگی شما پس انداز میشود، تقریبا ۲برابر هزینه ای است که شما پرداخت میکنید. این یعنی که بهره ای تا ۱۰۰% به پول شما اضافه میشود


مثال

حقوق ناخالص شما ۱۷۰۰ یورو و خالص ۱۱۰۰ یورو است. یعنی شما ماهی ۱۱۰۰ در بانک خود دریافت میکنید

شما ماهی ۵۰ یورو از حقوق خودتان را در یک قرارداد بازنشستگی شرکتی پس انداز میکنید. این یعنی اینکه شما بعد از بسته بندی قرارداد ماهی ۱۰۵۰ یورو دریافت میکنید، ۵۰ یورو کمتر. ولی در حساب بازنشستگی شما مبلقی بین ۸۰ تا ۱۰۰ یورو پس انداز میشود

شما هر ماه ۵۰ یورو میگذارید، ولی ۸۰ تا ۱۰۰ پس انداز میکنید


امسال (۲۰۱۸) قانون حقوق بازنشستگی شرکتی جدید تصویب شد. کارفرمایان باید در آینده برای قرارداد کارمندان تا ۱۵ درصد نیز پرداخت کنند


برگردیم به مثال خودمان

این یعنی ۹۲ تا ۱۱۵ یورو پس انداز با پرداخت ۵۰ یورو


کدام اشخاص میتوانند از این مدل استفاده کنند؟

تمام کارمندان که حقوق میگیرند!


من با کمال میل به شما کمک میکنم و موقیت شخصی شما را بررسی میکنم. فکر آینده خود باشید...زمان زود میگذرد و زمان سالمندی منتظر همگی است. اگر هر چه زودتر فکر آن زمان باشید، از آن زمان بیشتر لذت خواهید بردبیمه بازنشستگی در شغل آزاد

اشخاصی که مشغول به کار آزادهستند، حق درست کردن یک بیمه خصوصی شخصی را دارند. هزینه این بیمه بازنشستگی همچنین میتوان از مالیات شغلی اشخاص کم شوددر جهت علاقه با من تماس بگیرید


مراقبت و بررسی بیمه های خودتان را به راحتی و با آرامش خیال به من بسپارید - کاملا رایگان. مثل صدها اشخاص و شرکت های مختلف در آلمان
#بازنشستگی #بیمه_بازنشستگی_در_آلمان #بیمه_شرکتی #بیمه_خودرو_آلمان #بیمه_شرکت #بیمه_بازنشستگی_در_آلمان #خدمات_بیمه_در_آلمان

#متخصص_بیمه_آلمان #بیمه_آلمان #آلمان #بیمه #مشاوره_بیمه_در_آلمان   #امیر_بهبودی #بیمه_بازنشستگی_در_شغل_آزاد #بیمه_روروپ #بیمه_ریستر #بیمه_بازنشستگی_دولتی #بیمه_بازنشستگی_با_کمک_مالیاتی_دولتی #حقوق_بازنشستگی #بازنشستگی_خصوصی #بازنشستگی


مشاوره رایگان٫ س م س یا واتس اپ یا تلگرام یا تماس تلفنی مستقیم. این شماره را در موبایل خود ذخیره کنید

برچسب‌هامقایسه و کنترل تمام بیمه های شما


تاریخچه بیمه در آلمان

بیمه و اطلاعات های مهم و ضروری بعد از مهاجرت و آغاز زندگی و شروع به کار در آلمان

بیمه برای دریافت ویزا از آلمان

حفاظت از سلامتی


مامان یدک

بیمه تصادف بدنی در رانندگی

بیمه تصادف بدنی و حادثه

بیمه حوادث و از کارافتادگی


خدمات تجاری٫ مالی٫ مالیاتی و بانکی


سازمان حمایت ایرانیان

بیمه دفاع از اداره مالیات

سرمایه گذاری

بیمه شرکت ثبت شده

بیمه مغازه

بیمه مسئولیت کسب و کار

خرید و فروش مغازه

بیمه کالا و محتوی کاری و شغلی

بیمه مسئولیت کسب و کار

وام خصوصی

وام تجاری

حساب بانکی

کارت اعتباری

بهینه سازی مالیات در پس انداز

بهینه سازی مالیات در بیمه پزشکی

ثبت شرکت

خرید و فروش مغازه


 

Reg.Nr. D-QM3A-IEZDF-17: Erlaubnis nach § 34d Abs. 4 GewO, erteilt durch die Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg

Reg.Nr. D-F-131-QRJR-73: Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO erteilt durch die Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg

Erlaubnis nach § 34 c GewO, erteilt durch Stadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek, Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt, Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt, Gewerbeerlaubnisse, Schloßgarten 9, 22041 Hamburg


تماسامیر بهبودی

فوق لیسانس و متخصص بیمه

متخصص وام املاک و وام خصوصی یا تجاری

متخصص سرمایه گزاری

جواز دلالی و معامله املاک

شماره های جواز


Http://www.BimeAlman.de

Info@behboudie.de

Büro:

Wendemuthstr. 57

22041 Hamburg

Büro/Öffnungszeiten: Nach Vereinbarung

Http://www.BimeAlman.de

Info@behboudie.de

Impressum

Datenschutz und rechtliche Hinweise


تلفن دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ تا ۱۷ به وقت آلمان

دفتر ۰۴۰۵۲۴۷۴۰۸۵۰

موبایل٫ واتس آپ٫ تلگرام  ۰۱۷۶۱۰۴۳۲۰۹۲

فاکس ۰۴۰۵۲۴۷۴۰۸۵۱

فاکس ۰۴۰۸۰۷۹۷۳۱۳

پیام و ارسال مدارک از طریق واتس آپ و تلگرام ۲۴ ساعته به این شماره دریافت میشود ۰۱۷۶۱۰۴۳۲۰۹۲

شما همچنین میتوانید با فرم تماس پیام خودرا ارسال کنید


© Amir Behboudie 2010 - 2020

کلیه حقوق این سایت متعلق به امیر بهبودی می باشد