بیمه موتور سیکلت

بیمه موتور سیکلت

موتور سیکلت در تمام طول سال استفاده نمی شود، به خصوص که آب و هوا در آلمان همیشه برای این کار ایده آل نیست. همین امر در مورد ماشین های سقف باز نیز صدق می کند. بنابراین موتورسیکلت ها و ماشین های سقف باز اغلب با تعرفه خاصی بیمه می شوند. مشتری می تواند در اینجا مشخص کند که خودرو در چه ماه هایی از سال رانده و استفاده می شود و فقط هزینه این ماه ها را پرداخت می کند. مزیت این است که مشتری مجبور نیست در زمستان خودرو را از ثبت نام خارج کند. به عنوان یک موتورسوار شما در تصادف به اندازه راننده یک ماشین محافظت نمی شوید. بنابراین توصیه می شود موتورسواران برای عواقب جدی تصادف بیمه معلولیت داشته باشند.
من هم برای بیمه موتور سیکلت هم بیمه حوادث و معلولیت بهترین شرایط ممکن را به شما پیشنهاد می کنم تا بتوانید از سواری خود لذت ببرید و به خوبی در محافظت قرار گرفته شوید

من بهترین و مناسب ترین خدمات و بیمه را به شما ارائه میدهم. ولی قبلش مایل هستم چندین مورد مهم را خدمت شما عرض کنم.
بهار آمده و اولین اشعه خورشید و درجه حرارت دلخواه - این یعنی که  فصل موتور سیکلت دوباره شروع می شود. با این حال، قبل از اینکه شما سوار موتور شوید، بهتر است پوشش بیمه خود را بررسی کنید. بخصوص بیمه تصادف و معلولیت بدنی در رانندگی موتور. شک نکنید که رانندگی موتورسیکلت خطرناک است. مهارت شما و احتیات شما در رانندگی کافی نیست. هیچ وقت نگذارید که احساس لذت شما فرمان موتور را به دست گیرد و هیچ وقت بدون بیمه تصادف بدنی  رانندگی نکنید. متاسفانه لذت شروع فصل موتور سیکلت همیشه همراه با خبرهای غم انگیز حوادث و تصادف های موتور سیکلت در روزنامه های محلی است٫ از آسیب های خفیف تا اندام های قطع شده و استخوان های شکسته تا مرگ.

در سال ۲۰۱۵ تنها ۶۳۹ موتورسوار جان باختند. ۹۹۸۶ نفر صدمات جدی را متحمل شد. در کل، ۳۰۴۳۴ حادثه شامل ۳۰۲۰۰ آسیب شخصی رخ داده است

عواقب سلامتی و مالی یک حادثه موتور سیکلت جدی هستند. شما باید از این خطر آگاه باشید و برای بدترین حالت تصادف موتور سیکلت آماده باشید. بیمه تصادف بدنی در رانندگی با پوشش بالا در خدمات معلولیت از دیده من مهمترین بیمه برای هر شخصی است که سوار موتور میشود.