بیمه فول درمانی و پزشکی

بیمه فول  درمانی و پزشکی


بیمه فول  درمانی و پزشکی

Private (PKV) oder gesetzliche (GKV) Krankenvollversicherungسلامتی مهمترین سرمایه یک انسان است و حفاظت از آن فقط می تواند با یک بیمه درمانی مناسب تضمین شود. اما بیمه درمانی در آلمان چگونه کار می کند؟


از اول ژانویه ۲۰۰۹ بیمه درمانی در آلمان برای همه شهروندان اجباری شده است. بیمه درمانی دولتی یا عمومی در آلمان یک سیستم همبستگی است که در آن بیش از ۹۰ درصد افراد در آلمان بدون دقت به سن یا وضعیت سلامتی در بیش از ۹۰ صندوق های مختلف بیمه هستند. بزرگترین آن است

شهروندان در انتخاب شرکت های بیمه آزاد هستند. تمام اشخاصی که کارمند هستند و درآمدشان در سال کمتر از ۵۹۴۰۰ است باید در بیمه دولتی و عمومی بیمه باشند. در زمان حاضر بیش از ۹۰ درصد از شهروندان آلمانی زیر پوشش انواع بیمه های دولتی و عمومی قرار دارند. این صندوق های بیمه در تمامی ایالت های آلمان فعالیت دارند و از لحاظ هزینه و خدمات تفاوت بزرگی با هم ندارند.


هزینه بیمه عمومی با توجه به درآمد محاسبه می شود. در صورت عدم کار، تمام خانواده تنها با یک هزینه بیمه می شوند. در سال ۲۰۱۸ حد اکثر هزینه ۷۶۹٫۹۵ یورو در ماه می باشد


باتوجه به هزينه هاي بالاي خدمات درمانی بیمه های دولتی پوشش خود را سال به سال کمتر میکنند. این مورد بخصوص در خدمات دندان مشخص است. قانون بیمه های عمومی در آلمان میگوید که بیمه های عمومی باید در این کادر خدمات بدهند که اقتصادی، مناسب، ضروری و عملی باشد. بنا براین هر خدماتی که ضروری نباشد پوشش ندارد

حالا چی ضروری است و چی نیست؟ این تصمیم در دست کیست؟ دادگاها در آلمان روزانه به صدها شکایت های مردم برای پاسخ این سوال رسیدگی میکنند. این قادرنبودن شركتهاي دولتی بيمه درپوشش دهي خدمات کامل و کمبود كيفيت خدمات پزشكي دلیلی است که میلیون ها نفر بیمه های تکمیلی بسته هستند

شرکت های بیمه خصوصی ارایه دهنده بیمه های فول و یا تکمیلی هستند. البته بیمه های تکمیلی فقط برای پوشش برخی از هزینه های غیرمشمول بیمه های عمومی، پوشش های مازاد بر تعهد بیمه و یا خدماتی با پوشش بهتر (مانند استفاده از اتاق خصوصی در بیمارستان) در نظر گرفته شده هستند

هزینه بیمه خصوصی با توجه به وضعیت سلامتی و خدمات رزرو شده محاسبه می شود. برای هر عضو خانواده باید هزینه جداگانه پرداخت شود

حدود ۸ میلیون نفر در آلمان بیمه خصوصی دارند. بیش از ۴۰ شرکت های خصوصی با بیش از هزاران تعرفه های مختلف خدمات خودرا در آلمان ارائه میدهند. بسیاری از شهروندان پوشش بیمه خصوصی را انتخاب می کنند، زیرا مزایای زیادی را نسبت به بیمه نامه های عمومی ارائه می دهد. با این وجود، هر کس نمی تواند به طور خصوصی بیمه شود. کارمندان با درآمد سالانه بالاتر ۵۹۴۰۰ ٫ همچنین کارمندان دولت، شغل های آزاد و دانشجویان میتوانند خودرا بیمه درمانی خصوی کنند. علاوه بر این، همه شرکت های بیمه نسبت قیمت عملکرد مشابهی را ارائه نمی دهند. بنابراین ارزش هزینه ها، مزایا و مشخصات تعرفه باید مقایسه شوند.


حفاظت سلامتی شما فقط می تواند با یک بیمه درمانی مناسب تضمین شود.


برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید


مراقبت و بررسی بیمه های خودتان را به راحتی و با آرامش خیال به من بسپارید - کاملا رایگان. مثل صدها اشخاص و شرکت های مختلف در آلمان

مقایسه بیمه درمانی قانونی و خصوصی

بیمه درمانی دولتی

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

بیمه درمانی خصوصی

Private Krankenversicherung (PKV)چه کسی می تواند خود را بیمه کند؟

کارکنان با درآمد ناخالص ماهانه تا ۴۹۵۰ یورو به طور اجباری بیمه می شوند معادل ۵۹۴۰۰ یورو در سال، طبق شرایط سال ۲۰۱۸. این شرایط هر سال عوض میشود

کارگران با درآمد بالاتر و فارغ التحصیلان و کارمندان دولت می توانند به طور داوطلبانه بپیوندند

خانواده

همسر و فرزندان تا سن 25 سالگی (به علاوه خدمات نظامی) بدون و یا با درآمد کم (تا حداکثر ۴۵۰ یورو) رایگان بیمه می شوند

چه کسی می تواند خود را بیمه کند؟

کارکنانی که درآمد ناخالص ماهانه ای بیش از ۴۹۵۰ دارند می توانند به  بیمه خصوصی پیوست شوند و باید در این جهت تقاضا دهند

خود کار، فارغ التحصیلان، کارمندان دولتی و دانشجویان می توانند بدون توجه به درآمد خود، بیمه خصوصی را خریداری کنند

خانواده

همسر و فرزندان باید خود بیمه شوند

خدمات

خدمات مطابق با شرایط های قانونی مورد نیاز استاندارد

(به عنوان مثال انتخاب محدود دکتر و بیمارستان، اتاق چندگانه در بیمارستان، درمان توسط دکتر وظیفه).

در بعضی از بیمه های دولتی مزایای اضافی مانند برنامه های پاداش، دوره های بهداشتی، درمان طبی طبیعی و غیره وجود دارد
خدمات

مزایا به تعرفه انتخاب شده بستگی دارد - از تعرفه پایه تا حفاظت بالا.

حفاظت پایه قابل مقایسه با مزایای صندوق بیمه های قانونی است.

تعرفه های قوی مزایای بسیار بهتری ارائه میدهند٫ مانند حق انتخاب پزشک و انتخاب بیمارستان، اتاق یک یا دو نفره در بیمارستان، درمان از طرف پزشک های متخصص و خصوصی، بازپرداخت دندان مصنوعی و بیشتر


حوزه اعتباری

اعتبار فقط در اتحادیه اروپا و در کشورهای دارای موافقت نامهحوزه اعتباری

به طور خودکار در سراسر اروپا و حداقلیک ماه خارج از اروپا. با پرداخت هزینه ای کم نیز در سراسر جهان


هزینه

تمام بیمه های دولتی ۱۴٬۶ درصد از درآمد ناخالص را هزینه حساب میکنند. کارکنان و صاحبکاران این سهم بیمه درمانی را به اشتراک می گذارند. علاوه بر این، یک سهم اضافی به طور متوسط ​​۱٬۱ درصد از کارمندان پرداخت میشود

یک شخص خودکار با درآمد ۴۳۵۰ یورو در ماه باید مبلغ ۷۱۹ یورو  در ماه پرداخت کند. هرکسی که بتواند درآمد کمتری را ثابت کند، کمتر هزینه می کند، اما حداقل ۳۶۹ یورو در ماه. استثنائات برای اشخاصی وجود دارد، که خوکاری را را شروع می کنند یا تحت شرایط سختی قرار می گیرند. در اینجا حداقل هزینه ۲۴۶ یورو است


هزینه

بستگی به سن، شغل٫ وضعیت سلامتی و خدماتی که مشتری انتخاب میکند دارد٫ بدون در نظر گرفتن درآمد. برای کارکنان، کارفرما تقریبا نصف، تا حداکثر نیمی از حداکثر سهم بیمه های قانونی را کمک می کند

بازپرداخت حق بیمه

بسته به بیمه و تعرفه برای عدم استفاده از مزایا تا ۳ هزینه ماهانه در هر سال بازپرداخت می شود

چشم انداز در سن

با افزایش سن و جمعیت افزایش هزینه و یا کاهش خدمات انتظار می رود

چشم انداز در سن

هیچ مقررات پیری وجود ندارد و کاهش خدمات طبق قرارداد شدنی نیست ولی این بدین معنی نیست که از کاهش تعهد ترسانده نشود،٬ اما افزایش حق بیمه با این حال محروم نخواهد شد. علاوه بر این، همیشه امکان تعویض به تعرفه های ارزان با مزایای قانونی قانونی وجود دارد


بودجه بندی

خدمات پزشکان توسط قانونگذاران در هر سال و در کنارش با شرایط بخصوصی در هر ۳ ماه برنامه ریزی و بودجه بندی شده است. اگر بودجه در پایان سه ماه یا پایان سال تمام شده باشد، پزشکان باید به صورت رایگان کار کنند که احتمالا نمیکند. به این دلیل یک خطر بزرگ وجود دارد که به دلایل هزینه، مزایا و خدمات محبورا به سال بعد منتقل می شوند و داروهای خاص و مهم تجویز نمی شوند

 

بودجه بندی

هیچ بودجه ای وجود ندارد تضمین عملکرد تحت تعرفه وجود دارد، به این معنی است که هیچ خطری وجود ندارد که درمان ها و داروها به یک تاریخ بعد رد شوند یا به تعویق بیفتند


پذیرفته شدن

یک مجوز اجباری وجود دارد، صندوقدار باید هر مشتری را در نظر بگیرد و بیمه کند.

استثنا: اشخاص بیش از 55 ساله، که قبلا بیمه نشده بودند، می توانند از پذیرفته شدن خودداری شوند


پذیرفته شدن

در تعرفه های معمول هیچ تعهدی برای انجام دادن وجود ندارد. شرکت های خصوصی بیمه سلامت اعضای خود را با توجه به شرایط پذیرش پذیرش می کنند را نمیکنند